Natječaj za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse

Piše
Lorena Sikavica

Jun 05, 2017

Sveučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora radi obavljanja stručne prakse na inozemnim ustanovama u akademskoj godini 2017./2018.

Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Rijeci dodijeliti za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse ovisi o raspoloživosti sredstava. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Studentska mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse traje najkraće 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. studenog 2017. do 30. rujna 2018.

Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako sami financiraju svoj studij. Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija, samoinicijativno ili uz pomoć mentora/Erasmus koordinatora na svojoj sastavnici.

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Stručna praksa se izvodi u punom radnom vremenu, u trajanju od minimalno 30 sati tjedno.

Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:

• Europskim ustanovama (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);

• Ustanovama koje upravljaju programima Europske unije. Studenti mogu realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja).

Praksa mora biti završena u okviru te godine. Prije odlaska na inozemnu ustanovu/tvrtku student mora dogovoriti priznavanje razdoblja mobilnosti u dogovoru s nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom na svojoj sastavnici (popis koordinatora je u dodatku).

Obaveze studenta definiraju se sklapanjem ugovora o obavljanju stručne prakse. Ako priznavanje nije moguće, matična ustanova je obvezna iskustvo stručne prakse zabilježiti u Dopunskoj ispravi o studiju, osim u slučaju ako je student u međuvremenu diplomirao te mu je Dopunska isprava već izdana.

U tom slučaju, Ured za mobilnost će studentu izdati potvrdu o obavljenoj praksi, a student je dužan zatražiti istu.

Na Natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti svih godina i razina studija.

Student može dobiti Erasmus financijsku potporu za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija: preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, neovisno o broju i vrsti mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa).

Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) i Erasmus Mundusu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Detaljnije informacije o Erasmusu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije (www.mobilnost.hr) ili u rubrici Međunarodna suradnja/Erasmus na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr).

Rok za prijavu: 15. rujna (12 sati)

Više na: medri.uniri.hr

Komentari