(Post)doktorande čeka istraživački boravak u Beču

Piše
Iva Bucić

Dec 08, 2016

Doktorande i postdoktorande Sveučilište u Zagrebu poziva da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču, a stipendiju će dobiti dva kandidata.

Prije podnošenja prijave kandidati trebaju dogovoriti suradnju i boravak tijekom potencijalnog istraživačkog boravka s mentorom na Sveučilištu u Beču, a dogovoreni boravak mora započeti najkasnije 1. studenoga sljedeće godine. Pravo na stipendiju imaju doktorandi i postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu, a dodatni uvjet za postdoktorande jest da im nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule. Stipendija iznosi 1000 eura, a prijave su otvorene do 15. siječnja 2017. godine.

Za prijavu je potreban ispunjeni prijavni obrazac dostupan ovdje, Europass životopis, popis objavljenih radova, kratki opis istraživačkog projekta, pismo preporuke profesora sa Sveučilišta u Zagrebu, prihvatno pismo mentora na Sveučilištu u Beču te potvrda sastavnice o statusu doktoranda ili postdoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu. Prijave se zaprimaju na adresi doktorski.studiji@unizg.hr, a obavezna je i prijava u tiskanom obliku, na adresu Ureda za doktorske studije.

Više informacija potražite na webu UNIZG-a.

Komentari