Sveučilište i dalje diskriminira 55 tisuća studenata

Piše
Ana Leko

Apr 04, 2017

Prije godinu dana ukinut je dio Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, a trenutno je u tijeku rasprava o njegovim izmjenama i dopunama. Vijeće studenata i dalje se bori za izjednačavanje razina, a podršku za kraj diskriminacije 55 tisuća studenata možete dati kroz javnu raspravu.

Vijeće studenata i dalje se bori za izjednačavanje razina, a podršku traži i od svih studenata i javnosti. Upravo zbog toga na e-mail adresu redakcije portala stiglo je Priopćenje za medije koje prenosimo u cijelosti

Priopćenje za medije Vijeća studenata

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 20. travnja 2016. donio je odluku kojom se ukida dio Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koji se odnosi na specijalističke diplomske stručne studije. Ustavnu tužbu, kojom se Zakon našao na Ustavnom sudu, podigao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras.

U tijeku je javna rasprava (od 7. ožujka do 7. travnja), vezana za izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, koja je posljedica odluke Ustavnog suda o nužnosti promjene 7. razine Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Hrvatski kvalifikacijski okvir je instrument uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj pomoću kojeg se treba osigurati prohodnost i kvaliteta kvalifikacija na temelju ishoda učenja, a s ciljem povezivanja razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskog prostora visokog obrazovanja.

Iako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja svojim glavnim prijedlogom riješilo pitanje promjene upitnog djela Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Sveučilište inzistira na alternativnoj verziji koja diskriminira 55 tisuća studenata stručnih studija.

Prikazivanjem ovog problema kao Inicijative privatnih fakulteta obmanjuje se javnost i skreće pozornost s ključnog paradoksa cijele Ustavne tužbe. Kako je moguće da Sveučilište diskriminira 18 tisuća vlastitih studenata koji studiraju na stručnim studijima na Sveučilištu?

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH je nacionalno i koordinativno tijelo studentskih predstavnika veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koje raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za sve studente veleučilišta i visokih škola, razvija zajedničke studentske programe i aktivnosti te štiti interese studenata veleučilišta i visokih škola. Vijeće predstavlja više od 35 000 studenata iz sustava visokog obrazovanja.

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola podupire glavni prijedlog Ministarstva znanosti i obrazovanja – da sveučilišni diplomski studiji i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji budu na istoj razini (razina 7.1) sa specijalističkim diplomskim stručnim studijima, dok bi se poslijediplomski specijalistički studiji definirali na razini 7.2. Činjenica je da su oduvijek (od kada je pokrenuta procedura izrade HKO-a) sveučilišni diplomski i specijalistički diplomski stručni studiji bili na istoj razini.

U Hrvatskoj 55 tisuća studenata (trećina studentske populacija) studira na stručnim studijima koji se izvode na sveučilištima, veleučilištima i visokim školama. Smatramo kako je glavni prijedlog koji svrstava specijalističke diplomske stručne studije i sveučilišne diplomske studije na razinu 7.1. logičan, a budući da se navedeni studiji razlikuju isključivo po vrstama ishoda učenja. Smatramo da bi svaki drugi ishod osim prihvaćanja glavnog prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja bio presedan, budući da binarni sustav Republike Hrvatske vrednuje sveučilišni i stručni stup visokog obrazovanja kao jednakovrijedne vrste obrazovnog procesa.

Također je važno napomenuti kako je u prijedlogu izmjena i dopuna Zakona, jasno definiran uvjet sveučilišne diplome za nastavak obrazovanja na razini 8., odnosno uvjet za upis na sve doktorske studije. Time je u potpunosti odgovoreno na sadržaj zahtjeva za ocjenom ustavnosti te ne postoji potreba za diferencijacijom stručnog i sveučilišnog obrazovanja na temelju novih podrazina.

Smatramo da alternativni prijedlog u sklopu kojeg se specijalističke diplomske stručne studije stavlja na nižu podrazinu u odnosu na sveučilišne diplomske nije prihvatljiv s obzirom na jednako opterećenje ECTS bodovima kod oba studija. U slučaju prihvaćanja alternativne opcije Hrvatski sustav obrazovanja postao bi jedini s podrazinama, odnosno razlikama u sklopu nacionalnog kvalifikacijskog okvira u usporedbi s drugim Europskim zemljama koje imaju binarni sustav visokog obrazovanja.

Važno je naglasiti da ovaj Zakon ima direktan utjecaj na 55 tisuća studenata, stoga pozivamo sve studente i cjelokupnu zainteresiranu javnost da se uključe u javnu raspravu (e-savjetovanje) i iznesu svoje mišljenje kako bi se donio što učinkovitiji, pravedniji i bolji Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH

Diskriminacija 45 000 studenata stručnih studija

Komentari