Brucoši RGNF-a u Zagrebu posjetit će Rektorat

Piše
Dijana Šimunić

Nov 30, 2016

Svake godine na Dan Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, brucoši ophodari dolaze u posjet kako bi iskazali pripadnost akademskoj zajednici.

Brucoši Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se primaju u rudarski stalež, u pratnji predstavnika Udruge Sretno!, dekana prof. dr. sc. Zorana Nakića i predstavnika Fakulteta, posjetit će u četvrtak, 1. prosinca, u 16:15 sati sati Rektorat Sveučilišta u Zagrebu.

Dan kasnije, u petak, 2. prosinca, održat će se tradicionalna manifestacija pod nazivom Skok preko kože, koja se održava svake dvije godine i simbolizira ulazak u rudarsku branšu.

Ispred Rektorata, ophodari će otpjevati akademsku himnu Gaudeamus igitur, a tijekom prijama brucmajor će održati uvodnu riječ, nakon čega slijedi pjevanje tradicionalnih rudarskih pjesama. U goste ih uobičajeno prima uprava Sveučilišta u Zagrebu, odnosno rektor i prorektori.

Više informacija nalazi se na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Komentari