Duplo više mjesta u pulskom studentskom domu

Piše
Iva Bucić

Dec 14, 2016

Smještajni kapaciteti u pulskom studentskom domu gotovo će se udvostručiti kada niknu dva nova paviljona, čija se gradnja planira nedaleko od doma.

Novi će se paviljoni nalaziti u neposrednoj blizini sadašnjeg studentskog doma i restorana, a mjesta će biti za 248 studenata i studentica. Trenutno u 70 soba u pulskog doma mjesta ima za 136 studenata.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za proširenje infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta, Sveučilište i Studentski centar za dva nova paviljona dobili su 58,4 milijuna kuna. U Puli se nadaju da će realizacijom ovog projekta omogućiti studiranje društveno marginaliziranim skupinama i doprinijeti povećanju udjela visokoobrazovanog stanovništva

Izvor: Glas Istre 

Komentari