Entre You spašava mlade nezaposlene osobe

Piše
Iva Bucić

Feb 18, 2017

Nezaposleni mladi u dobi od 18 do 24 godine kroz projekt Entre You mogu steći znanja i sposobnosti potrebne za današnje tržište rada.

Mladi su na tržištu rada posebno osjetljivi. Tako je, primjerice, stopa nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj dvostruko veća od ukupne stope nezaposlenosti. Gotovo 45 posto mladih Hrvata dežura na burzi, a od nas je gora jedino Španjolska s više od 51 posto nezaposlenih mladih osoba. S druge strane, u Austriji je nezaposleno tek 9 posto mladih, a u Nizozemskoj pola posto više. Na razini EU prosječno je svaka peta mlada osoba na burzi.

Projekt Entre You (Entrepreneurial Mindset for Young Disadvantaged Jobseekers) uključuje sveobuhvatne treninge koji će biti prilagođeni potrebama mladih. Osim Hrvatske, u projekt su uključene Španjolska, Rumunjska, Bugarska, Mađarska, Austrija i Nizozemska. Projekt traje godinu dana, a financira ga EU kroz Erasmus+ program.

Detalje potražite na webu i Facebooku.

Komentari