Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Piše
Lorena Sikavica

Jun 28, 2017

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za upis studenata na Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave u trajanju od četiri semestra koji će započeti u zimskom semestru akademske godine 2017./2018.

Pravo natjecanja za upis imaju:

  • studenti sa završenim trogodišnjim stručnim upravnim studijem sa stečenim stručnim nazivom stručni prvostupnik/stručna prvostupnica javne uprave;
  • studenti sa završenim trogodišnjim stručnim studijem društvenog usmjerenja koji su zaposleni u tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, udrugama i političkim strankama te
  • studenti sa završenim trogodišnjim stručnim studijem društvenog usmjerenja, uz prethodno polaganje ispita iz predmeta Politički i pravni sustav Republike Hrvatske.

Vrsta studija: Izvanredni studij. Broj upisnih mjesta je 80.

Školarina: Školarina studija iznosi 9.000 kuna godišnje.

Prijava za upis podnosi se najkasnije do 30. lipnja Uredu za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, 51000 Rijeka osobno ili preporučenom pošiljkom.

Obrazac prijavnog lista dostupan je na web stranici: http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/studiji/i-specijalistickidiplomski-strucni-studij-javne-uprave.html.

Ako se na Natječaj do 30. lipnja ne prijavi dostatan broj kandidata, rok prijave produžuje se do daljnjega.

Uz prijavu obvezatno treba priložiti:

  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju;
  • ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija;
  • potvrdu o zaposlenju u tijelu državne uprave, jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnoj osobi koja ima javnu ovlast, udruzi ili političkoj stranci (samo za kandidate pod l.b).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. U slučaju broja prijavljenih kandidata koji je veći od broja upisnih mjesta, rangiranje kandidata obavit će se temeljem prosječne ocjene ostvarene na preddiplomskom studiju. Rezultati natječaja i rok upisa na studij bit će objavljeni 7. srpnja.

Planirani početak održavanja nastave je u listopadu 2017. godine. O točnom datumu početka nastave kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Dodatna pojašnjenja mogu se dobiti na e-mail: javna.uprava@pravri.hr ili radnim danom od 10 do 12 sati na broj telefona: 051 359 543.

Izvor: pravri.uniri.hr

Komentari