Natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija

Piše
Petra Haleš

Oct 13, 2020

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021.

Raspisan je natječaj za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Državne stipendije dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

  • redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine* slabijega socio-ekonomskoga statusa;
  • redoviti studenti sveučilišnih i stručnih studija prve i druge razine* koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona;
  • studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Podnošenje prijava

Prijava se podnose na sljedeći način::

  1. Za prijavu obvezno je ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva na adresi: https://drzavnestipendije.mzo.hr Student obrascu pristupa uz pomoć AAI korisničkoga računa (link na „Prijava“ u gornjem desnom kutu);
  2. Obrazac se podnosi isključivo u elektroničkom obliku – obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva. Klikom na gumb „Pošalji obrazac“ obrazac se jednokratno elektronički šalje u Ministarstvo. Tako poslan obrazac će zajedno s učitanim prilozima automatski biti zaprimljen u pisarnici Ministarstva te će na PDF verziji tako završenog obrasca biti vidljiv prijemni štambilj s naznakom klase, urudžbenog broja i datuma primitka u Ministarstvo. Nakon zaprimanja u pisarnici Ministarstva studentu će na odabranu adresu e-pošte biti dostavljena obavijest o zaprimanju prijave s naznakom klase.

Prijava se smatra potpunom nakon što je popunjen elektronički obrazac, učitana popratna dokumentacija (ako je ima) u sustavu i kliknut gumb „Pošalji obrazac“.

Rok za podnošenje prijava

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od utorka, 13. listopada 2020. godine, a elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 3. studenoga 2020. godine u 12.00 sati.
Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave u pisarnici Ministarstva.

Više informacija o uvjetima dodjele stipendija pronađite ovdje.

Komentari