Natjecanje u kliničkoj suradnji studenata farmacije i medicine

Piše
Petra Haleš

Jun 06, 2017

Dana 10. i 11. lipnja 2017. godine na Medicinskom fakultetu u Splitu održat će se Natjecanje u kliničkoj suradnji studenata farmacije i medicine. 

Organizacijski odbor čine tri studenta farmacije i dva studenta medicine, i to redom: Adriana Bolić, Ana Božinović Karauz, Robert Jerinić, Duje Apostolski i Marija Vrdoljak.

CSE plakat konačni

Prvog dana natjecanja, održat će se edukacijski dio pa će studenti imati priliku poslušati predavanje prof. dr. sc. Mirjane Rumboldt, dr. med. o dijagnostici i simptomatologiji u obiteljskoj medicini, a  zatim će Andrea Pavela mag.pharm. obraditi farmakoterapijsku problematiku teme natjecanja. Svrha predavanja je studente detaljnije uputiti u kompleksnost liječenja pacijenata u obiteljskoj medicini te ih na taj način pripremiti za rješavanje konkretnog slučaja na samom natjecanju.

Cilj ovog interdisciplinarnog projekta jest potaknuti studente oba smjera na kritičko i praktično razmišljanje pri razmatranju problema, odnosno pacijenta i omogućiti studentima unaprjeđenje znanja i stjecanje vještina.

Prilikom susretanja s realnim slučajevima natjecateljski tim treba surađivati i upotrijebiti teoretsko znanje stečeno na fakultetu. Na taj se način studenti pripremaju za svoje buduće zanimanje u kojem će se učestalo susretati s pacijentima koji imaju kompleksnu kliničku sliku, a za koje je potrebno pronaći najbolji način liječenja. Naglasak je na suradnji između (budućih) ljekarnika i liječnika kao važnom faktoru za daljnji rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Nadamo se da će se što više studenata odazvati ovom Natjecanju u svrhu daljnje suradnje kako bismo unaprijedili temeljni trokut zdravstva: liječnik-pacijent-ljekarnik.

Komentari