Nova studentska udruga u Splitu – iTHEom

Piše
Ana Leko

Nov 26, 2015

Studentice jezičnih odsjeka Filozofskog fakulteta u Splitu osnovale su prvu jezično-književnu udrugu na faksu.

Udruga iTHEom okuplja studente s odsjeka za talijanski, hrvatski te engleski jezik i književnost. To je plod ideja njezinih osnivačica i predsjednica – Ivane Granić, Marije Pavić i Andree Jović, te tajnice Ane Bašić.

Udruga je osnovana s ciljem obogaćivanja palete studentskih aktivnosti na Fakultetu različitim radionicama, debatama, tribinama, predavanjima i sl., a u pripremi je i godišnji studentski simpozij za studente filoloških smjerova – primamljiv i za mlade, perspektivne lingviste, ali i za književne teoretičare, dakle za sve one koji studiraju jedan od triju jezika i/li književnosti kojima se iTHEom bavi.

Ime Udruge nastalo je u jednoj polusatnoj pauzi u atriju fakultetske zgrade. Razbijajući glavu kako bi se sjetile neke ličnosti ili pojma koji bi svojom simbolikom ujedinio sva tri jezika i sve tri književnosti, Ivana, Andrea, Marija i Ana došle su na ideju simbolične riječi iTHEom. Velika slova obilježavaju imena triju jezika – talijanskoga, hrvatskoga i engleskoga, dok se cijela riječ može iščitati na dva načina – kao idiom i kao ideom. S obzirom na to da udruga iTHEom kroz svoj rad studentima neće pristupati samo na ozbiljan način, već i na onaj malo šaljiviji i zabavniji, asocijacija na iPhone koju izaziva ime Udruge govori sama za sebe iako nije bila namjerna.

Radionice i debate iTHEoma studentima nude priliku razvijanja svojih vještina na područjima koja se ne mogu obuhvatiti nastavnim kurikulumom, a koja su itekako korisna za budućnost. Uza sve to, zajamčena je i dobra zabava.

Tako se studenti – na seriji radionica kojima je cilj omogućiti polaznicima da svaki novi objavljeni tekst kritički prosude na razini višoj od obična impresionističkog osvrta – mogu okušati u pisanju književnih kritika. Također, u razgovoru s kolegama s Erasmus-programa mogu vježbati svoje komunikacijske vještine, a na nizu radionica, debata i gledaonica naučit će ponešto o drugim narodima i kulturama.

Sve aktivnosti iTHEoma možete pratiti na Facebooku, a uskoro i na stranicama Fakulteta.

Za sva pitanja uvijek im se možete obratiti putem poruka na Facebooku te putem e-mail adrese itheom.split@gmail.com.

Izvor: S4S portal

Komentari