Natječaj za financiranje studentskih projekata

Piše
Lorena Sikavica

Dec 18, 2017

Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci svake godine raspisuje natječaj za financiranje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti. Natječaj je namijenjen financiranju produkcije, prezentacije, distribucije i medijacije programa u kulturi i umjetnosti od interesa za studente Sveučilišta u Rijeci.

Financiraju se projekati koji uključuju jednu ili više aktivnosti u nastavku:

 • produkcije i izložbe vizualnih i novomedijskih umjetnosti,
 • književne večeri,
 • filmske projekcije,
 • produkcije i izvedbe kazališnih predstava i performansa,
 • koncerti ozbiljne, jazz i popularne glazbe,
 • gostovanja studentskih programa u drugim gradovima,
 • razgovori s umjetnicima, kustosima, kulturnim radnicima…,
 • edukacijski programi (radionice, predavanja…),
 • umjetničke intervencije u javnom prostoru,
 • povezivanje kulturnih aktivnosti s procesima učenja i s istraživačkim procesima u području društvenih i humanističkih znanosti,
 • produkcija umjetničkih radova (film, intermedijalni radovi, glazba, književnost, časopisi s temama iz kulture i umjetnosti,…),
 • diplomski / završni rad,
 • ostali projekti iz kulture i umjetnosti.

Uvjeti prijave

Na natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Rijeci ili studentske udruge upisane u Registar studentskih udruga i drugih organizacija na Sveučilištu u Rijeci.

Način prijave

Prijave se vrše elektronski, ispunjavanjem obrazaca koji se nalaze na mrežnim stranicama SKC-a, www.skc.uniri.hr. Potpuna prijava mora imati ispunjena sva obavezna polja iz obrazaca za prijavu projekta te sve propisane priloge. Potpunu prijavu potrebno je poslati e-mailom, na adresu skc@uniri.hr.

1. Obrazac za prijavu projekta

 • Osnovni podaci o voditelju projekta (ime i prezime, adresa, OIB, telefon, e-mail, sastavnica), a ukoliko projekt prijavljuje studentska udruga, navodi se i naziv udruge, sjedište, godina osnivanja te broj članova,
 • vrsta projekta,
 • naziv projekta,
 • opis projekta,
 • vremenski okvir provedbe projekta,
 • popis aktivnosti (po mjesecima),
 • mjesto provedbe projekta,
 • popis suradnika i način njihovog angažmana,
 • značaj projekta za studente,
 • cilj projekta,
 • predviđeni broj korisnika,
 • način promocije,
 • očekivani rezultati,
 • traženi iznos sredstava,
 • potpis voditelja projekta
 • pečat studentske udruge, ako projekt prijavljuje studentska udruga,
 • specifikacija troškova (najam opreme, putni troškovi i smještaj, radni i potrošni materijal, uredski i organizacijski troškovi, troškovi oglašavanja, honorari, ostali troškovi). Honorari mogu iznositi najviše 30% traženog iznosa. Studenti uključeni u organizaciju projekta ne mogu dobivati honorare.

2. Obavezni prilozi

 • Potvrda o studiranju voditelja projekta,
 • životopis voditelja projekta,
 • rješenje o upisu u Registar studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci, ako projekt prijavljuje studentska udruga,
 • preporuka mentora, ako se prijavljuje diplomski / završni rad,
 • potvrda o mogućnosti korištenja prostora ako se projekt ne izvodi na prostoru Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica, Galerije SKC (Palach) ili Filodrammatice,
 • pismena suglasnost vanjskih suradnika, ako sudjeluju na projektu tj. ako su navedeni u projektnoj prijavi.

3. Neobavezni prilozi

 • Podaci o dosadašnjoj aktivnosti prijavitelja projekta,
 • primjeri pojavljivanja u medijima, odnosno drugi prilozi kojima se potvrđuje kvaliteta prijavitelja

Prijava na natječaj smatra se potpunom ako sadrži sve obavezne elemente prijave dostavljene u zadanom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave pristigle izvan roka podnošenja prijava neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se podnose u periodu od 15. prosinca 2017. do 18. siječnja 2018. godine u 23:59 sati.

Detaljnije informacije pročitajte u tekstu natječaja.

Komentari