Dobitnici Rektorove nagrade za akademsku godinu 2016./2017.

Piše
Lorena Sikavica

Jun 10, 2017

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se u četvrtak, 6. srpnja u 10 sati u Kongresnoj dvorani na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kennedyjev trg 6.

Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu te je izabralo ukupno 184 rada u pet kategorija:

  • 123 rada u a) kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)
  • 28 u b) kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora)
  • 4 u d) kategoriji za “veliki” timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora)
  • 7 u e) kategoriji za posebne natjecateljske uspjehe pojedinaca ili timova
  • i 22 u f) kategoriji za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici

Prigodom svečane podjele nagrada organizirana je i izložba postera nagrađenih radova dobitnika Rektorove nagrade i bit će otvorena od 6. do 13. srpnja na Ekonomskomu fakultetu.

Više na: unizg.hr

Komentari