Hrvati i novac: mladi žele učiti o financijama

Piše
Ana Leko

Nov 16, 2016

U online edukativnom natječaju Pametno sa svojim novcem sudjelovalo je više od 6 500 mladih iz svih dijelova Hrvatske, koji su učili o osobnim financijama.

Edukativni nagradni natječaj Pametno sa svojim novcem u organizaciji udruge Štedopis, koji je trajao od 20. rujna do 31. listopada, završilo je više od 6 500 mladih iz cijele Hrvatske.

Najveći broj mladih koji su se educirali o osobnim financijama bio je dobi od 18 do 24 godine, a prema izjavama dobitnika nagradnog natječaja može se zaključiti da im je najkorisniji bio sadržaj o platnim karticama i dobrovoljnoj mirovinskoj štednji te da bi htjeli naučiti više o dionicama.

Kroz e-learning Pametno sa svojim novcem mladi su se susretali s pet kategorija: Osobni proračun, Vaši prihodi, Vaši rashodi, Odnos s bankom te Platne kartice. Kategorije pomažu u razumijevanju osobnih financija i financijski odgovornog ponašanja, donose primjere financijskog planiranja, vođenja osobnog proračuna, korištenja bankovnih računa te platnih i kreditnih kartica.

Mladi u Hrvatskoj najčešće ne (na)uče kako pravilno upravljati svojim novcem. Koliko god džeparac bio izdašan, bez planiranja ubrzo će ispariti iz džepova. Odgovorni i savjesni mladi koji znaju upravljati svojim novcem cilj su svakog društva, a u Hrvatskoj tu misiju provodi udruga Štedopis uz potporu kompanije VISA Europe.

U što ranijoj životnoj dobi početi s financijskim obrazovanjem

Tomislav Ditrih, student Pravnog fakulteta iz Zagreba, poručuje mladima da se u što ranijoj životnoj dobi počnu financijski obrazovati jer je u Hrvatskoj financijska pismenost na vrlo poraznoj razini.

Dokaz su svima poznati problemi mnogih hrvatskih građana oko kredita u švicarskim francima, dodaje Tomislav, koji je zainteresiran za mnoge teme vezane uz upravljanje novcem, a naročito za ulaganja u dionice i ostale financijske instrumente jer smatra da je to najbolji oblik štednje.

Veći dio sadržaja online edukacije Pametno sa svojim novcem Tomislavu je bio poznat, ali novost su mu bile neke razlike u funkcioniranju različitih platnih kartica.

Naučili raspolagati džeparcem i odvajati za štednju

Iznenadila sam se kako se efikasno mogu naučiti financijski pojmovi koji stvaraju velike probleme! Najviše sam naučila o platnim karticama jer o njima sam malo znala, kaže  Katarina Hargaš, učenica 3. razreda opće gimnazije Stjepan Ivšić u Orahovici.

Nisam znala ni što je dobrovoljna mirovinska štednja ni kako funkcionira takav oblik štednje. Naučila sam i kako raspolagati džeparcem i koliko bih trebala mjesečno odvojiti za štednju. Bilo bi zanimljivo naučiti nešto više o  ulaganjima u dionice i ostalim financijskim instrumentima.

Đurđici Forgač, gimnazijalki iz Vrbovca, svidio se e-learning jer u relativno kratkom vremenu saznaš jako puno o štednji te kako se prema novcu treba odnositi. Nagradni natječaj pomaže mladim ljudima da na zanimljiv način nauče kako trebaju raspolagati svojim novcem. Od sada ću od svojih ukupnih prihoda svaki mjesec izdvajati 10-20% za štednju.

Saznali da je dopušteno prekoračenje najskuplji kredit

Sara Penić, studentica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, voljela bi da je na početku studija imala prilike pročitati kako upravljati novcem.

Nikad nisam bila svjesna da bih trebala stavljati 10-15% na štednju, a uopće nisam znala da već sada mogu početi ulagati u dobrovoljni mirovinski fond. Iako znam da su hrvatske mirovine niske,  nisam nikada razmišljala o svojoj mirovini, no sada hoću.

Sara dodaje i da je koristila dopušteno prekoračenje na studentskom tekućem računu.

Nisam znala da je to najskuplji oblik kredita, što sam u ovom e-learningu naučila!

Svrha online edukativnog programa Pametno sa svojim novcem je poticanje financijske pismenosti mladih kreiranjem sadržaja pomoću kojih pojedinci stječu financijska znanja o svojim pravima i obvezama, uče upravljati osobnim i obiteljskim financijama te uviđaju nužnost štednje za sigurniju financijsku budućnost.

Svaki dan donosimo odluke o svojem novcu, bilo da štedimo, trošimo ili ulažemo. Nažalost, mnogo ljudi ne zna upravljati vlastitim financijama, a većina škola i fakulteta nema predmete koji se bave ovom važnom vještinom koju svladavamo tijekom cijeloga života, rekla je Marina Ralašić, predsjednica udruge Štedopis, i dodala da je online edukacija Pametno sa svojim novcem i dalje dostupna na portalu www.stedopis.hr za sve koji žele povećati svoju financijsku pismenost.

Tekst: Priopćenje za medije

Komentari