Pro Bono – natječaj za članove uredništva

Piše
Lorena Sikavica

Jul 18, 2017

Trenutno je otvoren natječaj za prijem novih članova uredništva biltena Pro bono. Traže se motivirani pojedinci s novinarskim i/ili uredničkim iskustvom.

Preduvjet za prijavu je da je riječ o osobi koja je već uključena u rad Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu ili koja to tek namjerava postati.

Pro bono je bilten (časopis) Pravne klinike. U cijelosti ga izrađuje nekolicina studenata – volontera Pravne klinike i njihovih suradnika. Donosi zanimljivosti i aktualnosti iz rada Pravne klinike, intervjue i stručne članke relevantne pravne tematike bazirane na stvarnim slučajevima s kojima su se stranke javile Pravnoj klinici, a svaki ima i zasebnu temu broja. Prvi je broj izašao u rujnu 2012., a izlazi semestralno (dva puta godišnje). Svakih nekoliko godina planirano je i međunarodno izdanje, a prvo takvo izdano je 2015. godine.

Kandidati svoje prijave sa životopisom i pismom motivacije mogu dostaviti na e-mail adresu uredništva urednistvo.probono@gmail.com do 10. rujna 2017.

Izvor: pravo.unizg.hr

Komentari