Međunarodni dan muzeja

Piše
Petra Haleš

svibnja 18, 2020

Na današnji dan, 18. svibnja, obilježava se Svjetski dan muzeja. Ove godine obilježit će se na digitalnim platformama.

Međunarodni savjet za muzeje (ICOM, eng.The International Council of Museums) je međunarodna neprofitna organizacija posvećena očuvanju, unapređenju i komunikaciji svjetske prirodne i kulturne baštine, materijalne i nematerijalne. Osnovana je 1946. godine i ima konstitutivan status unutar UN-ova Ekonomskog i socijalnog vijeća (ECOSOC).

Organizaciju čine muzeji i muzejski stručnjaci iz 150 država svijeta, a sve aktivnosti organizirane su unutar 117 nacionalnih i 30 međunarodnih odbora. U organizaciji ICOM-a svake godine održava se 18. svibnja Međunarodni dan muzeja, ove godine u nezapamćenim uvjetima.

Komuniciranje teme manifestacije “Muzeji za jednakost: različitost i uključivost” (Museums for Equality: Diversity and Inclusion) danas predstavlja posebni izazov.

ICOM u uputama za organiziranje ovogodišnjeg Međunarodnog dana muzeja traži da se organiziranjem kreativnih događanja i aktivnosti zalažemo za ono što nam je najvažnije:

• ključnu ulogu muzeja u društvu
• osnaživanje različitosti i uključivanja u našim kulturnim institucijama
• promociju kulturne razmjene kao katalizatora mira među ljudima
• primjenu UN-ovih ciljeva održivog razvoja

Na ICOM-ovim stranicama možete naći smjernice i ideje kako komunicirati ovogodišnju temu Međunarodnog dana muzeja s time da nas sve čeka prilagodba preseljenja programa u virtualni svijet.

Komentari