Eduzgraf: natječaj za prijavu studentskih radova

Piše
Dijana Šimunić

Oct 10, 2016

Eduzgraf je objavio natječaj za prijavu studentskih radova za izlaganje na Zgrafu 12! Sudjelovati mogu studenti grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija.

Objavljen je natječaj za prijavu studentskih radova za izlaganje na Zgrafu 12! Sudjelovati mogu svi zainteresirani studenti preddiplomskih i diplomskih studija grafičkog dizajna, vizualnih komunikacija i srodnih disciplina, u Hrvatskoj i međunarodno.

Tema ovogodišnjeg izlaganja je Društvene reprize. Izložba studenata bit će predstavljena kao zasebni izložbeni segment uz radove profesionalnih dizajnera prijavljenih na Glavnu izložbu Zgrafa 12 koja se sastoji od Revije i Teme.

Radovi se mogu slati do početka 11. mjeseca

Naime, rok za prijavu je 5. studenoga, a svi radovi šalju se na email adresu eduzgraf@zgraf.hr. Moguće je prijaviti do 3 rada, odnosno projekta, pojedinačno ili kao seriju. Prijave na natječaj su bez kotizacije.

Selektirani radovi bit će, uz izložbenu prezentaciju u Laubi, uvršteni unutar dvojezičnog kataloga Zgrafa 12, te predstavljeni na službenoj stranici Zgrafa. Selekciju prijavljenih studentskih radova izvršit će Selekcijska komisija Zgrafa 12 koju sačinjavaju Damir Bralić, Antonio Dolić, Miranda Herceg, Mihaela Richter i Ana Tomić.

Nakon odabira radova za izlaganje kojeg će izvršiti Selekcijska komisija, Međunarodni žiri Zgrafa 12 odabrat će najbolji studentski rad/projekt kojemu će dodijeliti posebno priznanje Zgrafa 12.

Komentari