Osmi studentski kongres “Prehrana i klinička dijetoterapija”

Piše
Lorena Sikavica

Apr 17, 2017

Studentska sekcija Hrvatskog liječničkog zbora i studentska udruga FOSS MedRi pozivaju vas na Osmi studentski kongres „Prehrana i klinička dijetoterapija“ s međunarodnim sudjelovanjem.

Kongres će se održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u vremenu od 16. do 18. lipnja 2017.  godine.

Kongres je proizašao iz istoimenog izbornog kolegija i inicijative nekolicine studenata koji su htjeli saznati nešto više o ovoj tematici koju su smatrali pomalo izostavljenom iz kurikuluma. Njihova je želja bila proučavati prehranu i njezinu ulogu u zdravlju i bolesti. Nepravilna prehrana prehrana i debljina sve su veći problem društva, te se s ovim kongresom želi popularizirati zdrava prehrane i ukazati na njenu važnost.

Svake godine na kongresu sudjeluju studenti s medicinskih fakulteta iz Rijeke, Zagreba, Osijeka, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada te s Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću,

Na Kongres se mogu prijaviti svi studenti integriranih, preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija sa svojim znanstvenim, stručnim ili preglednim radovima koji su vezani uz područje i temu Kongresa, ali i oni koje žele saznati više o ovoj problematici.

Prijave traju do 16. svibnja 2017. godine, a više informacija potražite ovdje.

Izvor: prehrana.foss.hr

Komentari