Možete li proći prijamni ispit za Cambridge?

Piše
Prika Vican

Sep 27, 2016

Slavni Cambridge University nakon punih 30 godina vraća prijamni ispit, a studenti će ga morati polagati već u listopadu.

Ako mislite da samo vi imate problema oko upisa željenog fakulteta, varate se. Nakon punih 30 godina Cambridge ponovno uvodi polaganje prijamnog ispita, a u javnost su dospjela neka pitanja i zadaci koji bi mogli zateći buduće studente ovog prestižnog univerziteta.

Daily Mail je napravio infografiku tih pitanja na koja studenti moraju odgovoriti, a potom ići na intervju u kojem bi se imali priliku predstaviti.

Pokušajte proći ovaj prijamni odgovarajući na sljedeća pitanja:

1. Telad uzgojena za hranu uzgaja se u iznimno okrutnim uvjetima i imaju kratak i surov život. Postoji mnogo drugog mesa na raspolaganju, poput janjetine, a osobe koje jedu meso i zabrinute su zbog okrutnosti prema ovim životinjama trebaju izbjegavati teletinu i konzumirati jednu od alternativa. Koja tvrdnja odgovara navedenoj pretpostavci?

a) Životinjama treba dopustiti da žive što je moguće duže prije nego što budu pojedene

b) Telad ne treba uzgajati za potrošnju njihovog mesa

c) Metode koje se koriste u uzgoju drugih životinja nisu jednako okrutne

d) Životinje imaju pravo na humano tretiranje

e) Ljudi koji jedu meso i zabrinuti su zbog tretiranja životinja ne jedu teletinu

2. Albert kaže: “Sve što Caroline kaže je istina.” Betty kaže: “Sve što ja kažem je laž.” Caroline kaže: “Sve što David kaže je istina.” David kaže: “Sve što Caroline kaže je laž.” Tko bi od njih mogao govoriti istinu?

a) Albert

b) Betty

c) Caroline

d) David

3. Ovo je mesingani držač papira koji prikazuje njegove inicijale. Koji od ponuđenih odgovora ne predstavlja bočnu stranu predmeta kada se postavi na stol (na bilo koju stranu – pogledajte fotografiju za ponuđene odgovore).

5

Evo i odgovora:

  1. c
  2. d
  3. b

Nadamo se da ste položili…

Komentari