Započele prijave za CuratorLab u u Stockholmu

Piše
Dijana Šimunić

Dec 10, 2016

CuratorLab je jednogodišnji istraživački program Studija primijenjenih umjetnosti i dizajna u Stockholmu, prvenstveno namijenjen studentima koji se bave umjetnošću.

Studij primijenjenih umjetnosti i dizajna Sveučilišta Konstfack u Stockholmu poziva sve zainteresirane da se prijave na jednogodišnji međunarodni kustoski program CuratorLab.

CuratorLab je jedinstveni kustoski i istraživački program koji prima ukupno osam polaznika godišnje. Nema fiksni kurikulum te se svake godine nanovo osmišljava o aktualnim temama. Prati ga više studijskih posjeta, seminara, predavanja i izleta, organiziranih u suradnji s polaznicima. Susreti su četiri puta na godinu i traju po dva tjedna. Predavanja se provode isključivo na engleskom jeziku pa je znanje ovog stranog jezika nužno.

Tko se može prijaviti?

Tijekom akademske godine polaznici trebaju realizirati projekt u Stockholmu u formi javne prezentacije (predavanja, izložbe, publikacije, šetnje, projekcije) za koju je predviđen budžet.

Prijave vrijede za sve osobe sa završenom najmanje preddiplomskom razinom u povijesti umjetnosti, primijenjenoj umjetnosti, kustoskim studijima, kritičkim studijima, arhitekturi, obrtu i dizajnu, ili osobe koje imaju radno iskustvo u nezavisnim kustoskim praksama ili u institucijama tijekom barem tri godine. Studenti s državljanstvom zemalja članica Europske unije ili Švicarske ne plaćaju školarinu.

Prijave traju do 16. siječnja 2017. godine.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na linku.

Komentari