ZN4T3 L1…

Piše
Mateo Galić

Sep 26, 2017

ZN4TE L1 D4 LJUDSK1 M0Z4K 1M4 SP0S0BN0ST T3KST P0SM4TR4 K40 CJ3L1NU, T3 D4 PR3P0ZN4J3 1 B3Z PR0BL3M4 Č1T4 1 R1J3Č1 K0J3 N1SU 1SPR4VN0 N4P1S4N3? 0V4 P0J4V4 N4Z1V4 S3 T1P0GL1K3M1J4, 4 14K0 J0Š UV3K N1J3 ZV4N1ČN0 Z4V3D3N4 U KNJ1G4M4, SV0J3 UP0R1ŠT3 PR0N4L4Z1 U PS1H0L0G1J1.

DUG0 V3Ć 1NT3RN3T0M KRUŽ3 T3KST0V1 S4 P0TPUN0 P0BRK4NJ1M SL0V1M4, 4L1 V1 1H 1P4K B3Z PR0BL3M4 M0Ž3T3 PR0Č1T4T3 1 SHV4T1T1 0 Č3MU S3 R4D1. 1ST0 VR1J3D1 1 Z4 T3KST0V3 U K0J1M4 SU SL0V4 Z4M1J3NJ3N4 BR0J3V1M4.

0V4 P0J4V4 J3 N4ZV4N4 T1P0GL1K3M1J4, 4 14K0 1NT3RN3T0M KRUŽ3 T30R1J3 K4KO 0N1 LJUD1 K0J1 0V0 N3 M0GU Č1T4T1 1M4JU N3KU VRSTU N3UR0L0ŠK0G PR0BL3M4.

hand-vintage-old-book

0VDJ3 S3 R4D1 0 PS1H0L0G1J1 0P4Ž4NJ4 1 0 T0M3 K4K0 LJUDSK1 UM SHV4Ć4 STV4RN0ST 0K0 S3B3. N41M3, M1 N3 PRM4TR4M0 D1J3L0V3, V3Ć N4ST0J1M0 1J UV3K V1DJ3T1 CJ3L1MU.

LJUDSK1 M0Z4K  UV1J3K N4ST0J1 GL3D4T1 CJ3L1NU, 4 N3 D1J3L0V3 0D K0J1H J3 ST4ST4VLJ3N4, P4 Z4T0 D0L4Z1 D0 T0G4 D4 M0Ž3M0 PR0Č1T4T1 R1J3Č1 K0J3 N1SU D0BR0 N4P1S4N3 – 0BJ4ŠNJ4V4JU PS1H0L0Z1.

0VDJ3 D0L4Z1 D0 K0MB1N4C1J3 1SKUSTV4 1 ZN4NJ4, T0ČN1J3 D4 B1 PR0Č1T4L1 0V4K4V T3KST B3Z PR0BL3M4 M1 S3 0SL4NJ4M0 N4 0N0 ŠT0 V3Ć ZN4M0.

pexels-photo-12627

J3D1N0 PR4V1L0 J3 D4 PRV0 1 Z4DNJ3 SL0V0 U R1J3Č1 M0R4JU B1T1 N4 PR4V1LN0M MJ3STU – N4Š M0Z4K 0P4Ž4 T4 SL0V4, PR0CJ3NJUJ3 DUŽ1NU R1J3Č1, V1D1 0ST4L4 SL0V4 1 4UT0M4TSK1 SKL4P4 R1J3Č.

Ikao vleika vićena ljdui mžeo  čtiati okvave testokve bez porbelma, psotjoi mnaji potsokat oinh kjomia to nkikao ne plozai za rkuom, čak i ako se dboro knocertijaru. Odvje se ne rdai ni o kovkam proemćejau, vće o čitsjoj pihsolgoiji ljdui.

Ova pitrča kerunla je 2005. gdonie,  i aok se tdaa msililo okak je u ptainju šlaa, urzbo su sručtnjaci svathili da se rdai o vlro znmiailjvoj maifnesatciji ljdukse pihse.

E jesmo vas namučili, jelda?

Komentari