Studenti u suradnji s poslodavcima pokrenuli tržište rada

Piše
Ana Leko

Feb 07, 2017

Jučer je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu predstavljena Inicijativa privatnog sektora za mlade (PSYI) koju su pokrenule Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH u suradnji s privatnim tvrtkama, profesionalnim udrugama žena i akademskim institucijama.

Organizacijski partneri ove Inicijative su Fakultet elektrotehnike i računarstva u Osijeku i konzultantska tvrtka People 1st iz Velike Britanije.

Inicijativa će studentima omogućavati održavanje stručnih praksi već za vrijeme studija, a odražava zajednički napor pružatelja usluga obrazovanja i poslodavaca, uz prepoznavanje važnosti rješavanja neusklađenosti vještina mladih ljudi i širenja gospodarskih mogućnosti za žene u procesu tranzicije prema konkurentnom, tržišno orijentiranom gospodarstvu, koje podržava dugoročno održiv rast.

Predstavljanje je otvorila Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala (HUP), te je s predsjednikom Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola, Karlom Kolesarom, održala prezentaciju koja pobliže objašnjava postupak prijave poslodavaca, studenata i fakulteta na prakse te pojasnila selekcijske kriterije i programe samih praksi.

hup2

Prakse su dostupne svim studentima čiji su fakulteti uključeni u Inicijativu, a zasad se uključilo više od 30 visokoškolskih ustanova te više od 100 tvrtki, a dogovoreno je preko 500 mjesta za praksu, no ti brojevi će zasigurno rasti sudeći po trenutnom interesu. Standardno trajanje studentske prakse u okviru ovog projekta najmanje je šest tjedana, a najviše šest mjeseci, čime je osigurana kvaliteta i najviši standardi prema kriterijima Europske unije.

Inicijativa je dokaz da se zajedničkim radom Institucija, studenata i visokih učilišta zaista može uskladiti tržište rada s visokim obrazovanjem. Vjerujemo kako će ovaj nacionalni projekt postati ustaljena praksa, te će se implementirati u sustav visokog obrazovanja RH, izjavio je Karlo Kolesar.

Nakon što fakulteti provedu selekciju, poslodavci odabiru one studente koji će prema njihovom mišljenju imati najviše koristi od rada u njihovoj tvrtki te im osiguravaju mentora – osobu koja će cijelo vrijeme pratiti razvoj i rast studenta-praktikanta.

Nije nam bio cilj mlade osobe baciti u vatru te ih ostaviti bez stručnog vodstva. Glavna zadaća ove Inicijative je osigurati kvalitetno učenje uz rad i stručnu praksu, a to je jedino moguće uz mentora koji će neprestano studentu biti na raspolaganju unutar tvrtke te mu davati informacije o tome što se od njega konkretno očekuje i na kraju vrednovati njegov rad i napredak, rekla je Nataša Novaković.

U drugom dijelu događanja održana je panel rasprava na temu Kako pripremiti studenta za tržište rada na kojem su sudjelovali Marija Felkel, članica Uprave i glavna direktorica za ljudske resurse Hrvatskog telekoma (CHRO), doc. dr. sc. Božidar Jaković, prodekan za nastavu, studente i upravljanje kvalitetom na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Karlo Kolesar, predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH i Monika Kordić, direktorica Genius Consultinga.

hup1

Raspravu je moderirala Nataša Novaković iz HUP-a. Na panelu se raspravljalo o dosadašnjim iskustvima koja su poslodavci imali s održavanjem različitih praksi u njihovim kompanijama te osobnim iskustvima koja su doživjeli kao studenti u vremenu kad su studentske prakse bile rijetkost. Monika Kordić iz Genius Consultinga govorila je o praksama koje je kod njih već odradilo dvoje studenata (Luka i Sanja) te o njihovim pozitivnim iskustvima. Studenti su imali priliku s fakultetom (EFZG) dogovoriti termine odlazaka na praksu, te ih uskladiti s rasporedom predavanja, što im je, kako kažu, neizmjerno pomoglo. Ovo je prva praksa odrađena u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade i organizirana je direktnom komunikacijom između HUP-a, fakulteta i tvrtke. S obzirom na velik odaziv, ovakva organizacija prakse više neće biti izvediva te će se prijave od sada nadalje odvijati putem interaktivne web stranice.

Marija Felkel je na panelu istaknula što je njoj kao poslodavcu važno kod zapošljavanja mladih osoba te kakve se vještine od njih očekuju

Posebno je važna priprema kroz razvoj soft skillsa, ako student nikad za vrijeme studiranja ne napravi Power Point prezentaciju i ne prezentira je pred kolegama studentima, naravno kad dođe u radni proces neće znati to napraviti nego će trebati poseban trening da bi naučio ove komunikacijske vještine, mislim da hrpa toga što će kasnije studentima trebati, posebno u području tih soft skillsa, može se ugraditi u program praksi, a studentima će sigurno pomoći na novom radnom mjestu gdje se brzo moraju uključiti u poslovni proces.

Očekuje se da će Inicijativa rezultirati nizom izravnih koristi za Hrvatsku, jer će rješavati znatne manjkove na području uključivanja mladih koji su prisutni u Hrvatskoj u svezi sa zapošljavanjem mladih ljudi i neusklađenosti vještina, sukladno strategiji zemlje i potencijalnog utjecaja na njihovo uključenje u regiji, stvaranjem prilika za studentsku praksu diljem zemlje, te osigurati okvir za studentsku praksu zasnovan na najboljoj međunarodnoj praksi.

Tekst i fotografije: PR Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola RH

Komentari