Hrvatsko društvo likovnih umjetnika traži nove članove

Piše
Dijana Šimunić

Jan 14, 2017

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika ove godine na natječaju prednost daje umjetnicima iz Zagreba i Zagrebačke županije, ali i ostalim umjetnicima koji se profesionalno bave likovnom umjetnošću.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb raspisalo je natječaj za prijem novih članova u 2017. godini. Natječaj je otvoren sve do 10. veljače.

Prijaviti se mogu svi akademski slikari, kipari, grafičari i druge osobe koje svoj doprinos suvremenom likovnom stvaralaštvu dokažu diplomom jednog od studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova, u Hrvatskoj ili inozemstvu. Članovi mogu postati i svi oni koji se bave likovnom umjetnosti – kritičari, povjesničari umjetnosti te svi ostali koji se bave likovnim radom bilo koje vrste.

Kako se prijaviti?

Natječaj je otvoren do 10.veljače, a sve molbe koje će biti poslane nakon tog datuma neće se uzimati u razmatranje. Svi koji žele sudjelovati moraju, do zadanog roka, na e-mail adresu udruge hdlu.zagreb@outlook.com poslati molbu sa životopisom, dokaz o državljanstvu ili prebivalištu, detaljan opis dosadašnjeg umjetničkog djelovanja, portfolio s nekim dosadašnjim radovima ili recenzijama.

Prednost ove godine imaju umjetnici iz Zagreba i Zagrebačke županije, te svi ostali umjetnici koji se profesionalno bave likovnom umjetnošću i žele se aktivirati u udruzi.

Više informacija o natječaju nalazi se na stranicama HDLU-a.

Komentari