Podiže se prag za zaradu preko Student servisa

Piše
Iva Bucić

Dec 30, 2016

Ako roditelju služite kao porezna olakšica, ubuduće ćete godišnje preko Student servisa moći zgrnuti dvije tisuće kuna više.

Izmijenjeni Zakon o porezu na dohodak stupa na snagu početkom 2017. godine, a studenti koji rade preko ugovora u 2017. godini mogu zaraditi 15, umjesto 13 tisuća kuna ako roditelju služe kao porezna olakšica.

Maksimalni iznos koji možete zaraditi a da ne platite porez i dalje ostaje 50 tisuća kuna, a ako zgrnete više novca, država vam na višak naplaćuje 25 posto poreza. Na to se onda još zaračunava maksimalno 18 posto prireza, ovisno o prebivalištu.

Novi zakon škicnite ovdje, a više pročitajte na ovoj adresi

Komentari