Sprema se Povezivanje obrazovanja i najbolje prakse

Piše
Iva Bucić

Jan 11, 2017

Traže se radovi za izlaganje na konferenciji Povezivanje obrazovanja i najbolje prakse, koju za ožujak sprema zagrebačko Zdravstveno veleučilište.

Proljetna međunarodna konferencija zapravo obuhvaća 16. konferenciju medicinskih sestara i tehničara te Drugu konferenciju zdravstvenih profesija, a održat će se u Opatiji od 20. do 22. ožujka. Tri tematske cjeline koje će se naći na tapeti su međuodnos obrazovanja i najbolje prakse, obrazovanje i zdravstvo prilagođeno društvenim promjenama te prediktori kvalitetne zdravstvene skrbi.

Prijave za izlaganje radova otvorene su do početka veljače, do kada trebate poslati sažetak rada na hrvatskom ili engleskom jeziku. Sažetak treba imati od 1500 do 2000 znakova, a osim istraživačkih, traže se i teorijski, pregledni i metodološki radovi. U zadnja tri slučaja u sažetku treba jasno naznačiti sadržaje koji daju opći prikaz teme, bitne dijelove sadržaja, te zaključak i implikacije, a sažetak rezultata istraživanja treba imati uobičajenu strukturu, dakle treba navesti cilj, metodu, rezultate i zaključak. Svaki kandidat može biti autor najviše dva rada, a kotizacija iznosi 500, odnosno 300 kuna za studentice i studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Više informacija potražite ovdje.

Komentari