Piši za časopis Medicinskog fakulteta u Zagrebu!

Piše
Dijana Šimunić

Nov 15, 2016

Ako si oduvijek želio pisati, sad imaš priliku! Časopis Medicinskog fakulteta pozvao je na suradnju sve zainteresirane buduće autore.

Medicinski fakultet u Zagrebu priprema drugi ovogodišnji broj mef.hr, koji u će tematskom dijelu obuhvatiti umjetnost i sport na fakultetu. Želja im je predstaviti nastavnike i studente Fakulteta u svjetlu njihovih interesa, odnosno angažmana izvan svakodnevnih nastavnih, znanstvenih i stručnih obaveza.

Ako želiš i ti svojim tekstom sudjelovati u oblikovanju sljedećeg broja, uredništvo će objaviti priloge vezane uz tu temu – i one povijesne i one iz današnjeg vremena.

Kako se prijaviti?

U stvaranju novoga broja mef.hr svojim člankom možeš po svom odabiru opisati neku od tvojih nedavnih aktivnosti (novost iz rada Katedre, znanstveni ili stručni skup, predavanje nekoga gosta predavača, međunarodnu aktivnost i nagrade). Članku možeš pridodati i ilustraciju po želji (fotografiju zbivanja, grafikon, shemu ili dokument).

Rok za slanje je 20. studenog.

Inofrmacije o prijavi i časopisu nalaze se na linku.

Komentari